8 Ekim 2016 Cumartesi

 
5:7 TANRI’nın üzerinizdeki nimetini ve O'nunla yaptığınız sözleşmeyi hatırlayın: "İşittik ve itaat ettik" demiştiniz. TANRI’yı dinleyin; TANRI içinizde olanları biliyor.