8 Ekim 2016 Cumartesi

 
5:18 Yahudiler ve Hıristiyanlar, "Biz TANRI’nın çocukları ve sevgilileriyiz" dediler. "Öyleyse günahlarınızdan ötürü neden sizi cezalandırıyor? Siz sadece O'nun yarattığı insanlardansınız" de. Dileyeni/dilediğini de bağışlar, dileyeni/dilediğini de cezalandırır. Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin egemenliği TANRI’ya ait olup dönüş de O'nadır.