8 Ekim 2016 Cumartesi

 
5:17 "TANRI Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler elbette kâfir olmuşlardır. De ki: "TANRI Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve hatta yeryüzündekilerin tümünü helak etmek isterse, kim buna engel olabilir?" Göklerin, yerin ve arasındakilerin egemenliği TANRI’ya aittir. Dilediğini yaratır. TANRI her şeye Gücü Yetendir.