8 Ekim 2016 Cumartesi

 
4:61 Kendilerine, "TANRI’nın indirdiğine ve elçisine geliniz" dendiğinde, o ikiyüzlülerin senden alabildiğine kaçtıklarını görüyorsun.