8 Ekim 2016 Cumartesi

 
4:33 Ananın, babanın, akrabaların ve evlenme yoluyla size akraba olanların bıraktıklarından her biriniz için paylar ayırdık. Her birine payını vermelisiniz. Elbette TANRI her şeye Tanıktır.