8 Ekim 2016 Cumartesi

 
4:27 TANRI sizin kendisine yönelişinize karşılık vermek ister; fantezilerine uyanlar ise sizin büsbütün sapıtmanızı ister.