8 Ekim 2016 Cumartesi

 
4:157 Ve TANRI’nın elçisi "Meryem oğlu İsa Mesih'i gerçekten öldürdük" demelerinden ötürü… Ve onu öldürmediler ve onu çarmıha germediler; fakat onlara öyle göründü. Ve bunda(öldürüp, öldüremediklerinde) anlaşmazlığa düşenler, gerçekte bunun hakkında kesin bir şüphe içindedirler. Onların bu konuda şüphelenmek dışında bir bilgisi yok. Ve onu kesinlikle öldürmediler.