8 Ekim 2016 Cumartesi

 
4:155 Sözlerini bozmalarından, TANRI’nın işaret ve delillerini inkâr etmelerinden, peygamberleri haksız yere öldürmelerinden ve "Sabit fikirliyiz" demelerinden ötürü, evet inkârlarından ötürü TANRI onların anlayışlarını mühürledi. Bunun için pek azı inanır.