8 Ekim 2016 Cumartesi

 
4:149 Bir iyiliği açığa vurur veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz, TANRI Affedendir, Güçlüdür.