8 Ekim 2016 Cumartesi

 
4:13 Bunlar TANRI’nın yasalarıdır. TANRI’ya ve elçisine uyanları içinden ırmaklar akan bahçelere yerleştirir. Orada sürekli kalırlar. Bu, en büyük başarıdır.