8 Ekim 2016 Cumartesi

 
3:97 Orada apaçık işaretler var: İbrahim'in (putperestliğe karşı) duruş yeridir. Oraya giren güvenlik içinde olmalı. Halktan yolculuğa gücü yetenler o Ev'i TANRI için konferansa gitmekle yükümlüdür. Kim inkâr ederse bilsin ki TANRI, evrenlere muhtaç değildir.