8 Ekim 2016 Cumartesi

 
3:64 De ki: "Kitaplılar! Bizimle sizin aranızda aynı olan bir ilkeye geliniz: TANRI’dan başkasına hizmet etmeyelim ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım, birimiz diğerini TANRI’dan sonra efendiler edinmesin." Kabul etmezlerse, "Şahit olun, biz Müslümanlarız!" deyin.