8 Ekim 2016 Cumartesi

 
3:38 Zekeriya oracıkta Efendisine dua etti: "Efendim" dedi, "katından bana tertemiz bir soy ver, Sen duaları işitensin."