8 Ekim 2016 Cumartesi

 
3:151 Güçsüz ve yetkisiz kişileri TANRI’ya ortak koştukları için inkârcıların kalplerine korku salacağız. Yerleri ateştir. Zalimlerin durağı ne kötü!