8 Ekim 2016 Cumartesi

 
2:97 Şunu de: "Cibril'e her kim düşman olursa, " ki kendinden öncekileri doğrulayıcı, inananlara yol gösterici ve müjde olarak TANRI’nın izniyle bunu kalbine indirmiştir.