8 Ekim 2016 Cumartesi

 
2:96 Onları, yaşamaya en düşkün insanlar olarak bulacaksın; putperestlerden bile fazla… Onlardan her biri bin sene yaşamak ister. Oysa, uzun yaşaması onu azaptan uzaklaştırmaz. TANRI yaptıklarını görendir.