8 Ekim 2016 Cumartesi

 
2:89 İnkarcılara karşı yardım beklemelerine rağmen, onlara TANRI katından yanlarındakini doğrulayıcı bir kitap, bu bekledikleri şey, kendilerine gelince onu inkâr ettiler. TANRI’nın laneti, inkarcılara olsun!