8 Ekim 2016 Cumartesi

 
2:88 Hatta "Sabit fikirliyiz" dediler. Halbuki, inkârlarından dolayı TANRI onları lanetlemişti! Bu yüzden onların pek azı inanır.