8 Ekim 2016 Cumartesi

 
2:62 İnananlar, Yahudiler, Hıristiyanlar ve diğer dinlerden her kim: TANRI’ya ve ahiret gününe inanır ve doğru bir hayat sürdürürse, onların ödülleri Efendi’leri katındadır. Onlar için korku ve üzüntü yoktur.