8 Ekim 2016 Cumartesi

 
2:285 Elçi, Efendinden kendisine indirileni inandı, inananlar da… Hepsi, TANRI’ya, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inanırlar: "Elçilerinin hiçbirisi arasında ayrım yapmayız." Derler ki: "İşittik ve uyduk. Efendimiz bizi bağışla; dönüş sanadır."