8 Ekim 2016 Cumartesi

 
2:276 TANRI faizi yok eder, sadakaları artırır ve TANRI, hiçbir nankör günahkarı sevmez.