8 Ekim 2016 Cumartesi

 
2:256 Dinde zorlama yoktur. Artık doğruluk, sapıklıktan ayrılmıştır. Kim ki tağutu (zorbaları ve sapkın doktrinleri) inkâr edip TANRI’ya inanırsa, kopmaz ve sağlam bir bağa yapışmıştır. TANRI İşitir, Bilir.