8 Ekim 2016 Cumartesi

 
2:253 O elçilerin bazısına diğerlerinden daha fazla bağışta bulunduk.Örneğin, kimileriyle TANRI konuştu, kimilerini de derecelerle yükseltti. Meryem oğlu İsa'ya apaçık deliller verdik ve onu Kutsal Ruh ile destekledik. TANRI dileseydi, onların ardından gelenler kendilerine apaçık deliller geldikten sonra birbirleriyle kavga etmezlerdi. Fakat anlaşmazlığa düştüler. Kimisi inandı, kimisi inkâr etti. TANRI dileseydi birbirleriyle savaşmazlardı. Fakat, TANRI dilediğini yapar.