8 Ekim 2016 Cumartesi

 
2:226 Kadınlarını boşamayı tasarlayanlar dört ay beklemeli. Vazgeçip uzlaşırlarsa TANRI Bağışlayandır, Şefkatli’dir.