24 Ekim 2016 Pazartesi

 
10:11 İnsanların iyiliği acele istemeleri gibi, TANRI da onlara azabı acele verse idi, süreleri bitirilmiş olurdu. Bizimle karşılaşmayı ummayanları, azgınlıkları içinde şaşkın durumda bırakırız.