44 - Duman

 
44:0 Şefkatli, Merhametli ALLAH'ın İsmiyle,

 
44:1 Ĥ(8).M(40). <> 48

 
44:2 Ve apaçık kitap,

 
44:3 Kesinlikle, Biz onu bereketli bir gecede indirdik. Kesinlikle Biz uyaranlarız.

 
44:4 Onun içinde açığa çıkarılır her bilgelik emri,

 
44:5 Katımızdan emirdir; kesinlikle, Biz gönderenleriz.

 
44:6 Sahibinden rahmet... Kesinlikle, O İşitendir, Bilendir.

 
44:7 Göklerin ve yerin Sahibi ve o ikisinin arasında ne varsa... Eğer kesinliğe ermişseniz…

 
44:8 İlah yok, ANCAK O VAR! Yaşatıyor ve öldürüyor. Sahibiniz ve evvelki babalarınızın Sahibi

 
44:9 Hayır, onlar kuşku içinde oynuyorlar.

 
44:10 Öyleyse göğün apaçık bir duman getireceği günü(27.7.2017) gözle.

 
44:11 İnsanları kaplayacaktır, bu acı azaptır.

 
44:12 "Efendimiz, kaldır bizden azabı, kesinlikle biz inananlarız."

 
44:13 Nerede onlarda hatırlamak? Doğrusu zamanında(27.12.2014) onlara apaçık bir elçi gelmişti.

 
44:14 Sonra ondan sırtlarını döndüler ve "Öğrenim görmüş bir deli!" dediler.

 
44:15 Şüphesiz, Biz (17/8/2017'deki) azabı birazcık (171 gün) kaldıracağız; şüphesiz, siz eski halinize döneceksiniz.

 
44:16 Büyük vuruşla vuracağımız gün (3/2/2018) ; şüphesiz, intikam alacağız.

 
44:17 Onlardan önce Firavunun halkını sınamıştık; onlara şerefli bir elçi gitmişti:

 
44:18 "Ey TANRI’nın kulları, bana kulak verin. Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."

 
44:19 "TANRI’ya karşı büyüklenmeyin. Ben size apaçık bir delille gelmiş bulunuyorum."

 
44:20 "Sizin beni taşlamanızdan/kovmanızdan, benim Efendime ve sizin Efendinize sığınıyorum."

 
44:21 "Bana inanmıyorsanız, bari beni yalnız bırakın."

 
44:22 Ve, "Bunlar suçlu bir topluluk" diye Efendisine yalvardı.

 
44:23 "Kullarımla geceleyin yola çık. Siz izleniyorsunuz."

 
44:24 "Denizi yarılmış olarak terket. Onlar boğulmaya mahkûm bir ordudur."

 
44:25 Onlar geride neler bırakmışlardı: Bahçeler, pınarlar,

 
44:26 Ekinler ve yüksek makamlar,

 
44:27 Ve içinde sefa sürdükleri nice nimetler…

 
44:28 Böylece hepsini başka bir topluluğa miras bıraktık.

 
44:29 Ne gök ve ne de yer onlara ağladı; ertelenmediler de.

 
44:30 İsrailoğullarını alçaltıcı zulümden kurtarmıştık;

 
44:31 Firavundan. O, azgın bir diktatör idi.

 
44:32 Ve Biz, onları bilerek evrenlerin üstüne seçtik.

 
44:33 Ve onlara, açık bir sınav olarak işaretler verdik.

 
44:34 Şunlar da diyorlar ki:

 
44:35 "Sadece bir kez ölürüz; dirilecek değiliz."

 
44:36 "Doğru sözlüler iseniz, atalarımızı geri getirin."

 
44:37 Onlar mı, yoksa Tubba' halkı ve onlardan öncekiler mi daha iyidir? Suçlu oldukları için onları yok etmiştik.

 
44:38 Biz, gökler, yer ve aralarındakileri oyun ve eğlence için yaratmadık.

 
44:39 Biz onları ancak belli bir amaca göre yarattık. Ne var ki onların çoğu bilmezler.

 
44:40 Hepsi Karar Günü topluca buluşacaklardır.

 
44:41 O gün dost, dostunu hiçbir şeyden koruyamaz ve yardım da görmezler.

 
44:42 Yalnız TANRI’nın merhamet ettikleri hariç. O Üstündür, Şefkatli’dir.

 
44:43 Elbette, zakkum ağacı

 
44:44 Günahkarın yiyeceğidir.

 
44:45 Derişik asit gibi ve midelerde kaynayacaktır.

 
44:46 Sıcak suyun kaynaması gibi.

 
44:47 Onu yakalayın ve cehennemin ortasına sürükleyin.

 
44:48 Sonra başına kaynar su azabından dökün.

 
44:49 "Tad bakalım; sen çok üstün ve şerefliydin!"

 
44:50 "Bu, işte kuşkulanıp durduğunuz şeydir."

 
44:51 Doğru olanlar ise güvenlikli bir makamdadırlar.

 
44:52 Bahçeler ve pınarlar içerisinde.

 
44:53 İpek ve atlastan giysiler içinde karşılıklı otururlar.

 
44:54 Bu böyledir; onlara güzel eşler vermişizdir.

 
44:55 Tam bir güvenlik içinde her meyveyi isterler.

 
44:56 Orada, ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Onları cehennem azabından korumuştur.

 
44:57 Efendinin bir lütfu olarak. İşte büyük zafer budur.

 
44:58 Öğüt alsınlar diye senin dilinle onu kolaylaştırdık.

 
44:59 Öyleyse bekle; onlar da beklemektedirler.